Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập: Việc thu thập dữ liệu thông tin chủ yếu của khách hàng bao gồm: tên, email, điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản khách hàng … Đây là các thông tin Công ty cổ phần Dương Triều Anh cần khách hàng cung...

Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng Công ty cổ phần Dương Triều Anh được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0313.977.322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Là một trong những nhà cung cấp máy móc, thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh...